Piąta edycja konkursu “Biznes wrażliwy społecznie” – szukamy wrażliwych biznesów!

Już po raz piąty szukamy lubuskich biznesów wrażliwych społecznie. Do 10 września czekamy firmy, które robią coś dobrego dla lokalnej społeczności.

Celem konkursu jest zaprezentowanie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszeniami, spółdzielniami socjalnymi) tworząc wspólną wartość.

Wyszukujemy firmy, które robią coś więcej, które wiedzą, że mogą mieć wpływ na swoje otoczenie. Jeśli Wasza firma jest bezinteresownie wspiera innych, wspiera działalność charytatywną, współpracuje z mieszkańcami lub organizacjami pozarządowymi, to ten konkurs jest właśnie dla Was!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy w konkursie Biznes Wrażliwy Społecznie 2021!
Pokaż swoją praktykę i zainspiruj innych do pozytywnego działania!

Zobaczcie jak do konkursu zapraszają nasze Ambasadorki: Katarzyna Świtalska (Sela sp. z o.o.) i Małgorzata Bieniaszewska (MB Pneumatyka sp. z o.o.).

KONKURS BIZNES WRAŻLIWY SPOŁECZNIE, edycja 2021:

  • I ETAP – zgłaszanie dobrych praktyk przez lubuskie firmy (17.06.2021 – 10.09.2021)
  • II ETAP – analiza formularzy przez Komisję Konkursową oraz wybór firm do II etapu konkursu (wrzesień)
  • III ETAP – spotkania przedstawicieli Komisji Konkursowej z wybranymi firmami (wrzesień)
  • IV ETAP – nagrodzenie laureatów konkursu i Gala Finałowa (24 września 2021 r.)