Laureaci II edycji Konkursu “Biznes Wrażliwy Społecznie”

WSPÓLNA WARTOŚĆ – dobre praktyki zaangażowania społecznego i współpracy z podmiotami ekonomii społecznej:

  • OMNI MODO

Firma z Nowej Soli – Od 26-tu lat produkcją odzież wodoodporną, ubrania dla spawacza i ochrony indywidualne dla spawacza. Jednakże od kilku lat naszą główną produkcją są torby reklamowe

Nagrodzona dobra praktyka: współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej z Nowej Soli.-  Firma zleca usługi na rzecz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej tworzą Państwo wspólną wartość i nową jakość współpracy. Wrażliwość, jaką się wykazuje firma Omni Modo na osoby z niepełnosprawnością jest niewątpliwie drogowskazem dla biznesu.

  • MB- Pneumatyka Sp. z o.o

Firma zajmująca się produkcją części samochodowych. Elementy pneumatyki hamulcowej, złącz  zapewniających bezpieczną jazdę kierowcom. Firma wspiera rozwój młodych talentów, wspiera osoby narażone na wykluczenie społeczne, wyznacza nowe kierunki współpracy firmy z nauką.

 Nagrodzona praktyka: biznesowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.Za uwzględnienie w zakupach dóbr i usług współpracę z PES, np. zakup zdjęć do katalogów firmowych od spółdzielni socjalnej, zakup kartek świątecznych od fundacji osób niepełnosprawnych uzdolnionych artystycznie

 

Dobre praktyki w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej:

  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA – Oddział w Zielonej Górze

Oddział w Zielonej Górze zajmuje się zagospodarowaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce. Firma jest największym dostawcą gazu na krajowy rynek. Firma ma bardzo aktywny dział Komunikacji i PR, który często jest motorem napędowym działań społecznych.  Prowadzą długoletnie projekty. W zeszłym roku otrzymali wyróżnienie za Otwarte Działania Twórcze. Prowadzą z sukcesem galerię Wystaw, edukują z Gazusiem.

Nagrodzona dobra praktyka: Akcje krwiodawcze „ Dar krwi na Dzień dziecka”, Dar Krwi na barbórkę” – firma ma długoletnią tradycję krwiodawstwa, akcje mają bardzo wymierne efekty w ilości oddawanej krwi, ale też włączają zewnętrzne podmioty do wspólnej inicjatywy.

  • Kancelaria Prawna Anna Giercarz

Trudni się oferowaniem doradztwa prawnego z różnorodnych dyscyplin prawnych. Dwuosobowy zespół, który charakteryzuje się dużą wrażliwością i sprawczością działania. Odkrywają tajemnice RODO dla organizacji pozarządowych.

Nagrodzona praktyka : LUBUSZANKI – cykliczne spotkania networkingowe, integrujące kobiece środowisko biznesowe. Inicjatywa powstała w 2017 r. Przez prawie półtora roku w spotkaniach wzięło udział prawie 200 kobiet. Działa też bardzo aktywnie profil na FB dla Lubuszanek. Dziewczyny w ramach inicjatywy inspirują i organizują akcje pomocowe dla Domu Samotnej Matki z Zielonej Góry.

  • Aniśko Architektura Krajobrazu

Firma zajmująca się projektowanie przestrzeni dla ludzi i przyrody. Prowadzenie wykładów i odczytów o ogrodach i przyrodzie, kursów i szkoleń o z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa. Przygotowywanie wystaw związanych z krajobrazem i ogrodami. Niewielka firma mająca wielki wpływ na otoczenie. Pasja do architektury ogrodu pozwala zainspirować otoczenie, wpłynąć na większą otwartość społeczeństwa do siebie, zrozumienia otaczającej przestrzeni.

Nagrodzona dobra praktyka: projekt rewitalizacji otoczenia Ośna Lubuskiego – pokazują alternatywne i nowoczesne rozwiązania, współpracują z miastem i realizują projekty scalające mieszkańców

  •  AB Foods Polska Sp. z o.o. ,Alumetal Poland Sp. z o.o. ,  Jost Polska Sp. z o.o., Mazel S.A , Nord Napędy Sp. z o.o. 

Nagrodzona dobra praktyka: inicjatywa NOWA PRACA – to współpraca pięciu nowosolskich firm, nie tylko promują na portalu własne wydarzenia ale też realizują wspólne projekty i budują pozytywny wizerunek. Wspólne działania pokazują, że współpraca przy wspólnym celu jest niezwykle istotna nie tylko dla samych firm, ale też może i potrafi oddziaływać na szerszą skalę. Nawiązując relacje ze szkołami oraz z Uczniowską Spółdzielnią Socjalną firmy wyznaczają standard współpracy biznesu z edukacją.