“Biznes Wrażliwy Społecznie” edycja 2018 – ruszamy!

Biznesie, jeżeli oprócz swojej podstawowej działalności angażujesz się na rzecz społeczności lokalnej, współpracujesz ze szkołami, angażujesz pracowników, wspierasz organizacje pozarządowe, a być może realizujesz swoje własne programy społecznościowe to zgłoś swoją dobrą praktykę do Konkursu.
Pokaż swoją praktykę i zainspiruj innych do pozytywnego działania!
Zobacz także: