O konkursie

Pomysłodawca

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu "Biznes Wrażliwy Społecznie" jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum , która od ponad 15 lat działa w obszarze aktywności społecznej a obecnie jest liderem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Celem konkursu jest zaprezentowanie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszenia, spółdzielniami socjalnymi) tworząc WSPÓLNĄ WARTOŚĆ. Poprzez konkurs WYZWALAMY SPOŁECZNĄ ENERGIĘ BIZNESU i pozwalamy nawiązać relację biznesu z podmiotami społecznymi.

zgłoszeń firm w 2017 r.
zgłoszeń firm w 2018 r.
Wyszukujemy takie firmy, które robią coś więcej, które wiedzą, że mogą mieć wpływ na swoje otoczenie. W pierwszej edycji zastanawialiśmy się, czy firmy będą chciały odezwać się do nas. Okazało się, że otrzymaliśmy dużo zgłoszeń. Wiele z przedsiębiorstw ma takie obszary, o których można powiedzieć: ale robicie fajną robotę dla innych. To jest to, co wykracza poza zwykłe obowiązki i schematy.  
Konkurs “Biznes Wrażliwy Społecznie” jest dwuetapowy. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa analizuje wszystkie zgłoszone do Konkursu dobre praktyki lubuskich firm. Następnie typuje te dobre praktyki, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu, jakim są spotkania przedstawicieli Komisji z przedstawicielami firm. 
Gala Finałowa konkursu jest nie tylko miejscem do świętowania wszystkich firm wrażliwych społecznie, ale i też polem do nawiązania relacji biznesu z podmiotami ekonomii społecznej. Każda z firm uczestniczących w konkursie otrzymała podziękowania oraz nagrody. Sponsorami nagród były podmioty ekonomii społecznej, które zaproponowały swoje produkty oraz usługi. Wyróżnione dobre praktyki zostały nagrodzoną także statuetkami, które wykonała spółdzielnia socjalna. Każda dobra praktyka zgłoszona do Konkursu została zaprezentowana w Katalogu Dobrych Praktyk na stronie Fundacji CSR Profit.