O konkursie

Pomysłodawca

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu "Biznes Wrażliwy Społecznie" jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum , która od ponad 15 lat działa w obszarze aktywności społecznej a obecnie jest liderem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Celem konkursu jest zaprezentowanie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszenia, spółdzielniami socjalnymi) tworząc WSPÓLNĄ WARTOŚĆ. Poprzez konkurs WYZWALAMY SPOŁECZNĄ ENERGIĘ BIZNESU i pozwalamy nawiązać relację biznesu z podmiotami społecznymi.

zgłoszeń firm w 4 edycjach konkursu
Wyszukujemy firmy, które robią coś więcej, które wiedzą, że mogą mieć wpływ na swoje otoczenie. W pierwszej edycji zastanawialiśmy się, czy firmy będą chciały odezwać się do nas. Okazało się, że otrzymaliśmy dużo zgłoszeń. Wiele z przedsiębiorstw ma takie obszary, o których można powiedzieć: ale robicie fajną robotę dla innych. To jest to, co wykracza poza zwykłe obowiązki i schematy.
Konkurs “Biznes Wrażliwy Społecznie” jest dwuetapowy. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa analizuje wszystkie zgłoszone do Konkursu dobre praktyki lubuskich firm. Następnie typuje te dobre praktyki, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu, jakim są spotkania przedstawicieli Komisji z przedstawicielami firm. 
Gala Finałowa konkursu jest nie tylko miejscem do świętowania wszystkich firm wrażliwych społecznie, ale i też polem do nawiązania relacji biznesu z podmiotami ekonomii społecznej. Każda z firm uczestniczących w konkursie otrzymała podziękowania oraz nagrody. Sponsorami nagród były podmioty ekonomii społecznej, które zaproponowały swoje produkty oraz usługi. Wyróżnione dobre praktyki zostały nagrodzoną także statuetkami, które wykonała spółdzielnia socjalna.