GALA FINAŁOWA konkursu “Biznes Wrażliwy Społecznie”, edycja 2018.

Już niebawem w Ochli, w klimacie świątecznym doniosłe wydarzenie! Zapraszamy za Galę Finałową konkursu “Biznes Wrażliwy Społecznie”, edycja 2018.

 

Termin: 15.12.2018 (sobota), w godzinach 10:00 – 12:00

Miejsce: Skansen Ochla (ul. Muzealna 5).

 

Nasza Gala będzie wyjątkowym miejscem spotkań lubuskich firm, które swoją wrażliwością zarażają innych i które niczym kula śnieżna wywierają wpływ na swoje otoczenie, realizując projekty na rzecz społeczności lokalnej,  wykraczając poza zwykłe obowiązki i schematy.

Dla nas jest niezmiernie ważne, by spotkać się z firmami i podmiotami ekonomii społecznej tego dna w skansenie w Ochli. Będzie to bowiem miejsce wymiany doświadczeń, nawiązania nowych relacji i  inspiracji. Chcemy by ten konkurs uskrzydlił każdego, kto zgłosił dobrą praktykę. Nie mamy podium i medali. Będą statuetki, wielkie brawa i uściski. Będą niespodzianki i gratulacje. Wspólne zdjęcia. Zależy nam, by każdy tego dnia poczuł się doceniony. Dla nas wartością jest człowiek. Bo firmę tworzą ludzie.

Co nietypowe, to zmieniamy sposób myślenia ,a sponsorami nagród dla firm będą podmioty ekonomii społecznej!

Świętujmy razem!