O konkursie

Pomysłodawca

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zainicjowała konkurs „Biznes Wrażliwy Społecznie” (edycja 2017). Celem konkursu jest zaprezentowanie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszenia, spółdzielniami socjalnymi) tworząc WSPÓLNĄ WARTOŚĆ.

zgłoszeń firm w 2017 r.

Do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się 35 dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego. Analiza formularzy zgłoszeniowych pozwoliła Komisji Konkursowej wytypować do kolejnego etapu Konkursu 11 dobrych praktyk. Na tym etapie odbywały się spotkania, których celem było bliższe poznanie firmy oraz realizowanych przez nią dobrych praktyk w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Spotkania te były również doskonałą płaszczyzną do wymiany doświadczeń i zdiagnozowania potrzeb lokalnego biznesu.

Po spotkaniach Komisja podjęła się trudnego zadania wyboru laureatów. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum wraz z Regionalnym Ośrodkiem Ekonomii Społecznej przeprowadziła uroczystą Galę rozstrzygnięcia konkursu „Biznes Wrażliwy Społecznie” oraz „Lubuski Włącznik – Lider biznesu społecznego”. Gala była także miejscem, w którym po raz pierwszy miały okazję poznać się podmioty ekonomii społecznej z biznesem wrażliwym społecznie. Każda z firm uczestniczących w konkursie otrzymała podziękowania oraz nagrody. Sponsorami nagród były podmioty ekonomii społecznej, które zaproponowały swoje produkty oraz usługi. Wyróżnione dobre praktyki zostały nagrodzoną także statuetkami, które wykonała spółdzielnia socjalna. Każda dobra praktyka zgłoszona do Konkursu została zaprezentowana w Katalogu Dobrych Praktyk na stronie Fundacji CSR Profit.