“Biznes Wrażliwy Społecznie” edycja 2022 – ruszamy!

Biznesie, jeżeli oprócz swojej podstawowej działalności angażujesz się na rzecz społeczności lokalnej, współpracujesz ze szkołami, angażujesz pracowników, wspierasz organizacje pozarządowe, a być może realizujesz swoje własne programy społecznościowe to zgłoś swoje działania do Konkursu.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy w konkursie Biznes Wrażliwy Społecznie!
Pokaż swoje działanie i zainspiruj innych!

W tegorocznej edycji wprowadziliśmy również możliwość zgłaszania przez osoby z zewnątrz działań przedsiębiorstw wartych zauważenia.

Jeśli znasz firmę, która działa społecznie, robi ważne rzeczy dla społeczności lokalnych, wyróżnia się działaniami na rzecz innych,  zgłoś ją!

KONKURS BIZNES WRAŻLIWY SPOŁECZNIE, edycja 2022:

I ETAP – zgłaszanie działań przez lubuskie firmy (03.10.2022 – 31.10.2022)

II ETAP – analiza formularzy przez pracowników Organizatora Konkursu + wywiad telefoniczny (listopad)

III ETAP – ocena merytoryczna zgłoszeń przez Kapitułę Konkursu/możliwość spotkań konsultacyjnych w przedsiębiorstwach (listopad)

IV ETAP – wybór laureatów konkursu i Gala Finałowa (grudzień)